Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-08-31

En ljusare och trevligare gågata

Parkenheten fortsätter att uppdatera gågatan.

Sarkofagerna kommer kläs in med trä och få en dekorativ belysning bakom som ger fin effekt i den mörka årstiden.
En sarkofag vid gågatekryset ska förses med en liten fontän. 
En sarkofak på Edsgatan tas bort.
För att gågatan ska bli ljusare behöver trädkronorna bli mindre. Därför kommer träden beskäras hårdare i några år framöver.

Hälften av sarkofagerna det vill säga fyra stycken på Sundsgatan tas bort. Träden i de kvarvarande sarkofagerna kommer att ersättas med mindre träd.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Telefon Håkan Ek:
0521-72 13 69

E-post tf parkchef:
hakan.ek@vanersborg.se