Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-12-17

Detaljplaner på samråd och förnyad granskning

Det är många planer på gång i Vänersborgs kommun och arbetet med detaljplaner pågår för fullt. Två detaljplaner ställs nu ut på samråd och en detaljplan ställts ut för förnyad granskning.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett samrådsförslag till detaljplan för kvarteret Katten och ett samrådsförslag till detaljplan för Galeasen 1 m. fl.

Detaljplanen för Skaven och del av Öxnered har omarbetats efter granskning, förslaget ställs nu ut på förnyad granskning.

Samråd och granskningstid är 17 december 2018 till 31 januari 2019.

Utställningslokaler

Kommunhuset, Miljö- och byggnadsförvaltningen, Södergatan 16 A, Vänersborg

Vänersborgs bibliotek, Köpmansgatan 1, Vänersborg

Miljö- och byggnadsförvaltningen

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare