Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-02-21

Dags att söka bygglov inför sommaren

Har du byggplaner i sommar? Då behöver du snarast söka bygglov.

Kort om vad som gäller för bygglovsprövningen

En ansökan om bygglov ska handläggas skyndsamt, men byggnadsnämnden har tio veckor på sig att meddela ett beslut från det att ansökan är komplett. Därefter behövs ett startbesked och till detta kan du behöva ta fram ytterligare handlingar. Under 2018 infördes även en ny lagändring som innebär att ett bygglov får verkställas först fyra veckor efter att beslutet kungjorts även i fall du redan fått ett startbesked.

Processen medför att du behöver vara ute i god tid innan du har tänkt att påbörja byggnationen.

Här kan du läsa mer om processen!

Miljö- och byggnadsförvaltningen

KONTAKT

E-post adress: byggnad@vanersborg.se

Kom ihåg att skriva fastighets-beteckning, kontaktuppgifter och att beskriva ditt ärende.

Telefon expeditionen:
0521-72 13 13

Expeditionen svarar på enklare frågor och förmedlar kontakten med handläggare.

Besöksadress:
Kommunhuset, Södergatan 16 A, Vänersborg

Kommunhusets öppettider

Mer kontaktinformation

Bygglovs telefon- och besökstider