Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-04-04

Vänersborgs Miljöforum 2019 - vi gör skillnad 

Den 3 april anordnade kommunen Vänersborgs Miljöforum 2019, en mötesplats för att lära oss mer om kommunens miljöarbete och att inspireras av varandra.

Miljöfrågorna går in i alla verksamheter och berör oss alla. Programmet erbjöd en kavalkad av korta och intressanta föredrag med djupdykningar i det kommunala miljöarbetet och även inspiration utifrån.

Moderator var Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg på Fyrbodals kommunalförbund. Dagen inleddes av kommunalrådet Benny Augstsson, som berättade om det viktiga arbetet för att uppnå målen i Agenda 2030. Han hoppas på att en styrgrupp ska bildas som hjälp med miljöarbetet.

Kommundirektör Pascal Tshibanda föreläste om hur viktigt ledarskap är för hållbar utveckling, och att ledarskap kan se väldigt olika ut. En ung tjej som Greta kan göra stor skillnad för klimatet i världen.

Grönskande stad och land var det första temat. Elin Isaksson, ekolog samt Maria Larsson, projekteringsingenjör berättade om LONA-projekt våtmark i Brättelunden. Lars-Göran Berg, verksamhetsledare på Gröna Klustret Nuntorp, berättade om att främja utveckling och tillväxt av de gröna näringarna i hela Fyrbodal.

Nästa tema var vatten i världsklass. Madeleine Andersson, åtgärdssamordnare i Dalslands Miljö- och Energiförbund berättade om det nationella regeringsuppdraget med lokala åtgärder mot övergödning i Lillån - ett samarbete över kommungränser.

Efter pausen var det temat Trygg miljö för stora och små. Mia Lundqvist, förskolechef, berättade om det fina arbetet förskolor i Vänersborgs kommun gör med Grön flagg. Redan mycket små barn lär sig under pedagogisk lek hur naturen fungerar. Ungdomsföretaget Bamboostraw UF berättade om affärsidén minskad plastanvändning genom andra hållbara material. Projektledaren Kajsa Horner på DMO 2.0 berättade om Design med omtanke - Kommuners omställning till cirkulära möbelflöden. Kommuner har stora mängder kvalitetsmöbler, och genom att ta tillvara dem och kanske fräscha upp dem istället för att kasta om de blir omoderna, kan stora besparingar göras för både ekonomi och klimat!

Dagens sista tema var Klimatsmart i alla led. Peter Nilsson är verksamhetsledare och berättade om Fritidsbanken - Ett arbete som förenar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg på Fyrbodals kommunalförbund informerade om Hela gröna vägen - mot ett fossilfritt Fyrbodal. Lantbrukaren Karin Hilmér berättade om Gasshejk från Dalsland - Biogas Brålanda. Den avslutande föreläsningen Arbete med strategi för ett fossilfritt Vänersborg 2030 hölls av mijöstrateg Hedvi Särg, planarkitekten Pål Castell och planeringssekreteraren Lars Rudström, som berättade om det långsiktiga miljöarbetet i kommunen. Ett exempel på hur klimatet kan förbättras är att kommunen inom några år kommer att ha inte bara tre tågstopp utan hela fem, vilket innebär att bilkörningen kan minska!

På Vänersborgs Miljöforum 2019 var det även mingel och utställningar av bland annat Naturskyddsföreningen, Wargön Innovation, Konsument, Coach för energi och klimat, Fridaskolan och Vänersborg Fairtrade City.

Dagen avslutades med ett musikuppträdande av Johan Särg och Andreas Nilsson, och klimatsmart lunch.

Miljöstrateg Hedvig Särg höll i planeringen och anordnade dagen, som var mycket uppskattad.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se