Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-05-06

Föreläsning om bevarande och utveckling

”Vänersborgs innerstad, program för bevarande och utveckling”, är nu ute på remiss och vi vill ge alla vänersborgare möjlighet att ta del av programmet och lämna synpunkter!

Miljö- och byggnadsförvaltningen bjuder in till en öppen föreläsning om programmet.

När: 8 maj, kl. 17:30
Var: Folkets hus festsal, Vänersborg

Välkomna!

Om du har några frågor angående programmet är du alltid välkommen att kontakta oss!

Stadsarkitekt Katarina Frändberg, via e-post katarina.frandberg@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 47.

Planhandläggare Emma Bönnestig, via e-post emma.bonnestig@vanersborg.se eller telefon 0521- 72 14 31.

KONTAKT

E-post adress: byggnad@vanersborg.se

Kom ihåg att skriva fastighets-beteckning, kontaktuppgifter och att beskriva ditt ärende.

Telefon expeditionen:
0521-72 13 13

Expeditionen svarar på enklare frågor och förmedlar kontakten med handläggare.

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Kommunhusets öppettider

Mer kontaktinformation

Bygglovs telefon- och besökstider