Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-07-03

Ny lag om rökförbud från 1 juli

Från och med 1 juli är det slutrökt på bland annat uteserveringar, idrottsanläggningar, tågperronger, lekplatser och vid hotellentréer.

Lagen gäller tobak och liknande produkter som cigaretter, e-cigaretter, vattenpipor (och snus). Enligt den nya lagen är det upp till varje kommun att bestämma hur långt från entréer och uteserveringar som rökförbudet ska sträcka sig och det är upp till näringsidkarna att sätta upp förbudsskyltar. Här är ett utdrag av var rökförbud gäller:

1. i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan
verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem

2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,

3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och
inrättningar med särskild service eller vård,

4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana
färdmedel och på motsvarande områden utomhus,

5. i restauranger och på andra serveringsställen,

6. i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän
sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§
ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen,

7. i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna,

8. på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning,

9. på lekplatser som allmänheten har tillträde till, och

10. vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1-7 som allmänheten har tillträde till.

I hotell och andra inrättningar där tillfällig bostad yrkesmässigt upplåts, ska i ett visst antal av de rum eller liknande som upplåts rökning vara förbjuden. I fråga om sovkupéer och andra utrymmen som upplåts för tillfällig bostad på färdmedel i inrikes kollektivtrafik gäller i stället 2 § 4.

Det innebär att undantaget för uteserveringar tas bort. Det är fortfarande tillåtet att inrätta särskilda rökrum på restauranger och serveringsställen. Särskilda regler finns om hur dessa ska utformas.

Rökförbudet omfattar inte lokaler eller entréer dit allmänheten inte har tillträde som endast används av en sluten krets. Badplatser omfattas inte av rökförbudet.

/Miljö och hälsa

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se