Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-07-10

Detaljplaner på granskning

Det är många planer på gång i Vänersborgs kommun och arbetet med detaljplaner pågår för fullt. Två detaljplaner ställs nu ut på granskning.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett granskningsförslag till detaljplan för kvarteret Katten och ett förslag till detaljplan för Galeasen 1 m. fl.

Granskningstid

Detaljplan för Galeasen 1 m. fl

18 juni - 5 augusti 2019

Detaljplan för kvarteret Katten

10 juli - 6 september 2019

 

 

Utställningslokaler

Entréen på Lindgården, Sundsgatan 33, Vänersborg

Biblioteket i Vänersborg, Köpmansgatan 1, Vänersborg

Miljö- och byggnadsförvaltningen

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare