Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-07-12

Avråder bad på Skräcklan barnbad i sommar

Nya prover visar höga halter av E.coli-bakterier så badvattnet vid Norra skolan är otjänligt troligen hela sommaren.

Miljö- och hälsa avråder från bad vid lilla Skräcklan barnbad vid Norra skolan (inklusive från stegen cirka 50 meter bortanför sranden) tillsvidare och utgår från att det är så hela sommaren. Om det ändras återkommer vi förstås med ny information.

Prover tas varje vecka och det sista visar tyvärr också att badvattnet är otjänligt med mycket höga halter av ecolibakterier. Därför fortsätter Miljö- och byggnadsförvaltningen att avråda från bad. De utökar med ytterligare en mätpunkt för kontroll.

Vi vet ännu inte vad orsaken är till att badvattnet är otjänligt, men troligen är fågelspillning en orsak. Sedan några veckor tillbaka städar Parkenheten stranden genom att kratta varannan dag. Idag 5 juli kommer de också att sätta upp en fågellik fågelskrämma som förhoppningsvis kommer att fungera.

På Jacobs udde några hundra meter bort på Skräcklan är vattnet av tjänlig kvalité och där går det bra att bada.

Bakterien E.coli

Bakterien E.coli kan orsaka magsjuka. Vi avråder speciellt barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar från att bada. Omprov har tagits och provsvar väntas innan midsommar. Till dess avråder vi från bad.

Bakterien Escherichia coli är vanlig i mag- och tarmkanalen både hos människor och djur. Den används som indikatorbakterie vid rutinundersökningar av vatten för att påvisa färsk förorening med avföring. Det finns flera olika typer av Escherichia coli, som kan ge sjukdom hos människa. Några av dessa kan även finnas hos djur, men djuren är sällan sjuka.

Vid sjukdom hänvisar vi till sjukvård på vårdcentral eller att ringa sjukvårdsupplysningen 1177.

Rutin för provtagning 

Vår rutin för provtagning av badplatserna på Skräcklan, Sikhall, Ursand, Nordkroken och Gardesanna är fyra gånger under sommarsäsongen. Boteredssjön och Ryrsjön kommer att provtas två gånger i sommar.

/Miljö- och byggnadsförvaltningen

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se