Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-10-10

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Nya området Mariedal östra

Under slutet av oktober och in i november 2019 påbörjas arbetet med nya bostadsområdet Mariedal östra.

Arbetet börjar med att förbereda marken för de nya bostäderna. Vi kommer att ta ner träd i de mindre delar av skogen som i detaljplanen är utpekade som gatumark och kvartersmark så att dessa kan iordningställas för ny infrastruktur och bebyggelse. 

Vår avsikt är att i största möjliga mån behålla den naturnära känslan i området och ambitionen är att lämna naturmarken i planen orörd. Vi planerar åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden i området vilka då kommer att genomföras på naturmark.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Mark- och exploateringsingenjör:
Linda Hansson

Enhetschef Skog- och natur:
Morgan Fast
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post till Mark- och exploateringsingenjör:
linda.hansson@vanersborg.se

E-post till enhetschef
Skog- och natur:
morgan.fast@vanersborg.se