Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-11-12

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Avverkning av skog Mariedal östra

Idag startar vi arbetet med att ta ner delar av skogen för kommande bostadsbyggande på Mariedal östra. Vi ber allmänheten respektera de skyltar som är uppsatta. Det är viktigt att respektera säkerhetsavstånden till maskinerna.

Det är i de mindre delar av skogen, som i detaljplanen är utpekade som gatumark och kvartersmark, som en del träd att tas ner. Detta för att göra plats för ny infrastruktur och bebyggelse. Vår avsikt är att i största möjliga mån behålla den naturnära känslan i området och ambitionen är att lämna naturmarken i planen orörd. 

Läs mer om det nya bostadsområde här.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjör:

Linda Hansson
0521-72 11 69

E-post myndigheten:
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sunsdagatan 29

Frågor om avverkningen:

0521-72 13 69