Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-01-10

Avverkning av skog vid Björkås

Inom en snar framtid kommer Vänersborgs kommun att avverka granskog, men tall och lövträd sparas. 

Eftersom det är stor risk för att granskogen vid Björkås kommer att ta skada av vindfällen i öst mot de nya tomterna, planerar vi att avverka granskogen under våren. Tall och lövträd kommer däremot att sparas vid avverkningen. Området är gulmarkerat på kartan.

Det första steget är att inom några veckor såga ner sly och små buskar. Enligt planen kommer slutavverkningen av granskogen att ske under mars-april.

Eventuella frågor kan besvaras av Morgan Fast som är enhetschef för Skog & natur via e-post: morgan.fast@vanersborg.se.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se