Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-01-29

Detaljplan på samråd

Arbetet med detaljplaner pågår för fullt. En detaljplan i centrala Vänersborg ställs nu ut på samråd.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat samrådsförslag för:

  • Detaljplan för Del av kvarteret Penséen

Samrådet pågår fram tills 6 mars 2020.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare