Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-02-04

Detaljplan på samråd

Arbetet med detaljplaner och ändringar av befintliga planer pågår för fullt. En ändring av stadsplan i Brålanda ställs nu ut på samråd. Planområdet ligger i nordvästra delen av Brålanda och utgörs av den fastighet som inrymmmer möbelaffär i dagsläget. I söder avgränsar planområdet mot Färgelandavägen och Stenhammarsvägen i nordöst. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat samrådsförslag för:

  • Ändring för del av stadsplan nr 258, Tån 4:3 i Brålanda.

Samrådet pågår fram tills 5 mars 2020.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare