Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-02-10

Nu flyttar återvinningscentralen i Vänersborg

På måndag 17 februari flyttar återvinningscentralen på Holmängen till Torpaområdet. Då byter den namn till Torpa Kretsloppspark.

Anledningen till att återvinningscentralen flyttar är att få ett större utrymme och en bättre trafiksituation. På Torpa Kretsloppspark blir det bättre logistik och lättare att lämna avfallet. Det är bra för både invånarna och som arbetsmiljö för personalen.

Återvinningscentralen kommer att utvecklas till en kretsloppspark som blir fullt utbyggd sommaren 2020. Då kommer fler slängda saker som fortfarande kan användas att sorteras till återvinning och återbruk. Tillsammans värnar vi om miljön.

Den nya adressen är Tegelbruksvägen 15.

Infarten till Torpa Kretsloppspark är inte riktigt färdigbyggd än, och vägbygget fortsätter den här veckan (vecka sju). Hastigheten är sänkt till 50 km/tim men rekommenderad hastighet är 30 km/tim genom arbetsplatsområdet. Under året kommer vägkorsningen att bli större och färdigställas inklusive en cykelväg in till kretsloppsparken.

Under ett halvår kommer vi att bygga lokaler på kretsloppsparkens område som ska användas till verksamheten med återbruk. Därför kommer det att vara en byggarbetsplats och vi ber dig om att ha överseende med detta under tiden och vara försiktig.

Öppettiderna är de samma som tidigare:

Måndag-onsdag kl. 9.20
Torsdag-fredag kl. 9-15
Lördagar jämna veckor kl. 9-15

Några nyheter om hur man ska sortera:

Allt som lämnas ska vara sorterat och får inte lämnas i säckar med blandat innehåll i containrarna.

Trä ska sorteras som obehandlat, målat respektive impregnerat.

Grovavfall ska sorteras i brännbart eller skrymmande (exempelvis trasiga möbler).

Personal finns på plats och kan informera om hur man ska sortera.

Information om hur man ska sortera avfall länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välkommen till Torpa Kretsloppspark!

Lars Jensen, renhållningschef
E-post: Lars.jensen@vanersborg.se

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se