Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-04-16

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Trädgårdsavfall? Beställ en tunna

Om du slänger trädgårdsavfall i någon av kommunens skogsdungar förstör trivseln för dina grannar. Dessutom utför du en brottslig handling

De flesta av oss tycker det är viktigt med skogsdungar runt om i våra bostadsområden. De används för rekreation såsom promenader och barns lek och bidrar i hög grad till bostadsområdets miljö och trivsel. Tyvärr så får kommunen ta emot många klagomål från närboende om att grannar tippar trädgårdsavfall i just dessa skogsdungar.

Om du slänger ditt trädgårdsavfall i skogsdungen i ditt bostadsområde förlorar du och dina grannar en del av den trivseln som de flesta så gärna vill ha där man bor. Trädgårdsavfallet bidrar till att arter som inte hör hemma i skogen kan ta över och de ursprungliga växterna försvinner. Vår mest hatade trädgårdsinkräktare, snigeln, trivs och övervintrar i avfallshögarna och det kan göra så du får svårare att få bukt med sniglarna i din trädgård.

Återvinningscentralen tar emot trädgårdsavfall när du kommer dit med det, men om du vill göra på ett enklare och bekvämare sätt beställer du ett trädgårdskärl hos kommunen. Då hämtas avfallet vid din fastighet precis som dina vanliga avfall. 

Du kan beställa en trädgårdstunna hos Kretslopp och Vatten via e-post: renhallning@vanersborg.se eller på telefon: 0521-72 12 54.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 12 54

E-post:
renhallning@vanersborg.se