Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-04-20

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Seriösa företag gynnas av den nya tobakslagen

Från 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag i Sverige. Numera krävs tillstånd för att bedriva handel med tobaksvaror.

De företag som sålde tobak innan den nya lagen trädde i kraft hade fram till 1 november på sig att ansöka om tillstånd utifrån den nya lagstiftningen.

- Det utredningsarbete som görs utifrån den nya lagstiftningen i tillståndsärendena gör att vi har bra underlag för att fatta beslut i nämnden. Detta innebär att oseriösa eller företag med bristfälliga rutiner inte kommer att få tillstånd att sälja tobak och liknande produkter i vår kommun. Det gynnar de seriösa företagen, säger Ann-Marie Jonasson, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Kommunen ska precis som vid serveringstillstånd enligt alkohollagstiftningen pröva ansökningarna om att få sälja tobak utifrån sökandens lämplighet gällande ekonomiska och personliga förhållanden och övriga krav som ställs i den nya lagen.

Det är ett omfattande jobb som handläggarna i Vänersborgs kommun har gjort för att hantera den nya lagen. Fram till 1 november 2019 hade 34 företag i kommunen lämnat in ansökningar om att få sälja tobak. Av dessa har hittills 23 stycken behandlats.

-Våra handläggare gör ett fantastiskt bra arbete i tillståndsärendena för att ta fram bra underlag till nämnden. Samhället och näringslivet gynnas av att lagstiftningen ställer krav på att det är endast är lämpliga företagare som får sälja tobak och att det görs på ett lagenligt sätt, säger David Tengberg, miljö- och hälsoskyddschef.

Krav utifrån lagen

Kraven som lagen ställer är lämplighet utifrån ekonomiska och personliga förhållanden. Kommunen är skyldig att undersöka om företaget finns registrerat hos Bolagsverket, ägarförhållanden, undertecknat hyreskontrakt, påvisa finansiering av rörelsen med mera. Allt görs för att säkra att företaget sköts korrekt.

Företaget ska upprätta ett egenkontrollprogram som sen ska följas.

Den som säljer tobaksvaror och e-cigaretter ska bedriva så kallad egenkontroll. Det innebär bland annat företaget som säljer tobak själv ska kontrollera att försäljningen av varorna och produkterna följer de regler som finns för försäljningen. Det är till exempel förbjudet att sälja tobaksvaror och e-cigaretter till någon som är under 18 år. En del av egenkontrollen är också att man ska ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner personalen ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna.

- De flesta av de företag som tidigare har sålt tobaksvaror och sökt om tillstånd för fortsatt försäljning har eller kommer att få tillstånd då det inte finns något att anmärka på i utredningarna, konstaterar David Tengberg.

För mer information, kontakta:
David Tengberg, miljö- och hälsoskyddschef
Telefon: 0521 72 12 30
E-post: david.tengberg@vanersborg.se

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se