Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-06-02

Förbättringsvandring på Sportcentrum

I maj månad gjordes en förbättringsvandring på Sportcentrum med temat trygghetsskapande åtgärder, som en del av arbetet med medborgarlöftet för Sportcentrum och inför det kommande detaljplanarbetet.

Tjänstepersoner från våra olika förvaltningar tillsammans med vår kommunpolis deltog. Från polisen i Göteborg deltog också Tomas Pettersson som med sin mångåriga erfarenhet av att tänka trygghetsskapande åtgärder i den offentliga miljön, bidrog med massor av idéer och synpunkter på hur vi som kommun kan fortsätta vårt arbete på Sportcentrum.

Alla deltagare fick med sig ett antal frågor kopplade till rundvandringen. De flesta var överens om att en hel del förbättringar av Sportcentrum kan göras, bland annat skyltning, belysning och tydliga gång- och cykelstråk.

- Det jag tar med mig från denna förmiddag är att i vårt arbete samverkar alla kommunens förvaltningar. Det sättet att arbeta är vår styrka, beviset ser vi nu här idag på Sportcentrum. Nu gäller det att våga hålla i det arbetssättet över tid, säger Per Edensvärd, säkerhetssamordnare i kommunen.

Läs mer om medborgarlöftet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se