Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-02-17

Remiss av förslag till vattenskyddsområde

Kommunerna Ale, Göteborg, Kungälv, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg har tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde för Vänersborgsviken och Göta Älv. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har samordnat kommunernas arbete.

Kommunerna har nu ansökt om att länsstyrelsen skall besluta om att inrätta vattenskyddsområde enligt inlämnad ansökan. Berörda markägare och övriga sakägare bereds härmed möjlighet att yttra sig över förslaget. Hanlingarna till ärenden återfinns i fältet "Mer information".

Eventuellt yttrande ska till Länsstyrelsen via e-post eller per brev: vastragotaland@lansstyrelsen.se  eller Länsstyrelsen Västra Götalands län, 40340 Göteborg

Svar ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 1 april 2021. Ange länsstyrelsens diarienummer 36723-2019.

Kontaktperson
Roger Rudolfsson, Länsstyrelsen