Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-02-19

Förberedande åtgärder på Skäppan (Mariedal)

Mellan 22 - 26 februari kommer arbetsmaskiner finnas på området Skäppan, Mariedal (Ollenicklas väg/Furuvägen). Gå ej nära.

Träd kommer att tas ner inom rödmarkerat område (se bild) som förberedelse för exploateringsarbeten till sommaren.

Gå ej nära maskiner eller området när arbetsmaskiner är på plats.

Vissa träd inom området kommer att inledningsvis sparas. När tomterna ska bebyggas avgörs vilka träd som slutligen blir kvar.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post mark- och exploatering:
linda.hansson@vanersborg.se

E-post skogsförvaltare

morgan.fast@vanersborg.se

E-post produktionschef nyanläggning

stefan.parnebo@vanersborg.se