Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-04-01

Oljespill vid Tenggrenstorp

Bild över Tenggrenstorp

Kommunen har uppmärksammat ett oljespill från Tenggrenstorp som runnit ut i trafikkanalen via en dagvattenledning.

Oljan tas om hand via länsar och slamsugning. Arbete pågår med att spåra var ifrån spillet kommer.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se