Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-04-09

Trädfällning på Östra Mariedal

Det finns en överhängande risk att träd kan blåsa ner.

I mitten av april beräknar vi att avverka träd i kanterna till de nya tomterna på Mariedal Östra.
Det finns en överhängande risk att de träd som påverkats av grävarbetena kommer att blåsa omkull.
Vi kommer begränsa avverkningen till de träd vi bedömer ha stor sannolikhet att falla på sikt.

Vid frågor om:
Trädnedtagningen Morgan Fast
Enhetschef Skog & Natur,
Tel. 0521-72 1369
E-post: morgan.fast@vanersborg.se

Naturmark Håkan Ek
Parkchef, Tel: 0521-72 12 50
E-post: hakan.ek@vanersborg.se

Tomtmark Linda Hansson
Mark- och exploateringsingenjör, Tel: 0521- 72 11 69
E-post: linda.hansson@vanersborg.se

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Morgan Fast
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
morgan.fast@vanersborg.se