Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-05-12

Film visar Vänersborg år 2022 – flera nya bostadsområden på gång

Vänersborg, liksom de flesta andra av Sveriges kommuner, har för få bostäder och tomter att erbjuda människor som vill bosätta sig här idag. Därför planerars i kommunen för flera nya bostadsområden där Vänersborg ska kunna växa. För att visa hur det kan komma att se ut, när våra planer har blivit verklighet, har vi tagit fram en film som tar dig vår vision om ett framtida Vänersborg, närmare bestämt år 2022.

De utvecklingsplaner som finns med i filmen, finns med i den kommunala exploateringsbudgeten som fastslogs av fullmäktige 22 juni 2016. Det innebär att det finns resurser avsatta för att kunna bygga vatten, avlopp och vägar.

– Vår vision när vi planerar våra områden är att de ska vara integrerade i vår vackra natur och att vårt vattenläge ska kunna tas tillvara, berättar förvaltningschef Sophia Vikström.

Vi fortsätter att arbeta med det vi är bäst på i Sverige – att anpassa våra nya områden för det framtida klimatet. Vi har en stor dricksvattenresurs och det sätter stora krav på oss att skapa hållbara samhällen för framtiden.

För Vänersborgskommun är barnperspektivet viktigt, det påverkar utformningen av nya bostadsområden. En annan utgångspunkt för arbetet är Vänersborgs vision: attraktiv och hållbar, i alla delar, hela livet.
– En stad som är bra för barnen, är bra för alla! När staden växer måste den sociala servicen som förskolor och skolor självklart också växa och utvecklas, fortsätter Sophia Vikström.

För att förverkliga visionen planerna krävs nya planer som beskriver vad marken kan och får användas till. Därför arbetar kommunen just nu med en fördjupad översiktsplan, riktlinjer för bostadsförsörjning, två planprogram för Skaven och Sanden, samt ett tiotal detaljplaner.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbg Länk till annan webbplats.

MER information

Översiktsplanen ger den långsiktiga inriktningen för hur kommunens fysiska miljö ska utvecklas.

Översiktsplanering

De nya områden som beskrivs i filmen är:

Holmängen

Södra Onsjö 

Öxnered/Skaven

Norra Katrinedal

Sanden