Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-05-20

Detaljplaner på samråd och granskning

Arbetet med nya detaljplaner och ändringar av befintliga planer pågår för fullt. Två detaljplaner är på samråd och en detaljplan är på granskning just nu.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat samrådsförslag för:

  • Ändring av stadsplan nr 285 för del av Onsjöområdet (HEDE I), gällande kvarteret Trädgårdsmästaren (Onsjö).
    Samråd pågår fram tills 2 juni 2021
  • Detaljplan för Grävlingen 28 (centrala Vänersborg, Lyckhem).
    Samråd pågår fram tills 30 juni 2021

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat granskningsförslag för:

  • Ändring av detaljplan för del av Anundstorp 1:3, Gaddesanna, nr 404, gällande Anundstorp 1:51.
    Granskning pågår fram tills 4 juni 2021.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare