Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-06-24

Hållbarhetsveckan Vänersborg i oktober

Vänersborgs kommuns vision är att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. Nu tar vi ett nästa steg mot ett mer hållbart samhälle.

Den 16-24 oktober arrangerar Vänersborgs kommun en hållbarhetsvecka tillsammans med en mängd olika samarbetspartners. Temat är Agenda 2030 med fokus på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Kommunen har bjudit in företag, föreningar och organisationer att medverka. Veckan kommer att fyllas med aktiviteter, föreläsningar och utställningar kopplat till hållbarhet på olika platser i kommunen.

- Det pågår så mycket bra hållbarhetsarbete i såväl kommunens verksamheter som i företag och föreningar. Vi vill gärna visa upp detta för att informera, inspirera och öka medvetenheten och kunskapen om hur man kan leva och agera hållbart, säger Boel Carlsson, miljöstrateg och samordnare för Hållbarhetsveckan.

Det blir en spännande vecka för alla, oavsett om man arbetar med hållbar utveckling eller vill veta mer om hur man själv kan bidra genom medvetna val.

Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande är positiv:

- Agenda 2030 engagerar och berör, inte minst ur ett socialt perspektiv nu efter en pandemi som har inneburit stor isolering för många. Nu får vi förhoppningsvis möjlighet att mötas igen och tillsammans arbeta för ett mer hållbart samhälle, säger Benny. Dessutom gillar jag när så många parter samverkar tillsammans och kan dra nytta av varandras kompetenser.

Vänersborgs kommun har precis startat Senior i Vbg, en plattform som samlar information för den äldre målgruppen, likt Ung i Vbg som har funnits sedan 2012.

RF Sisu arbetar för att skapa förutsättningar för idrott hela livet och genomför nu tillsammans med Senior i Vbg ett projekt som kallas Senior Sport School.

- En grupp seniorer får möjlighet att testa olika typer av fysisk aktivitet under ett antal tillfällen. Skogsbad står på schemat vecka 42, annars kan det till exempel vara tennis, boule eller dans, förklarar Helena Pettersson, anhörigsamordnare.

Folkhälsosamordnare Anne Ekstedt tillägger:

- Skogsbad är en av de aktiviteter som vi kan erbjuda, tack vare stöd från Rådet för hälsa och social hållbarhet. Allmänheten får också möjlighet att testa denna aktivitet på helgen under Hållbarhetsveckan.

Ett späckat program

Invigning av Hållbarhetsveckan sker på Nuntorp Gård lördag 16 oktober. Där blir det invigningstal, matmässa, utställningar och aktiviteter av olika slag. Sara Gunnarsson Forsberg, drogförebyggande samordnare, är en av parterna under Hållbarhetsveckan.

- Jag är väldigt glad över att vi har lyckats knyta till oss Heidi Andersson, världsmästaren i armbrytning från Ensamheten, som en av invigningstalarna för Hållbarhetsveckan. Heidi är en förebild när det gäller hållbarhet, både när det gäller miljön och sin träning, säger Sara.

På söndagen fortsätter aktiviteterna på Nuntorp och under veckan händer det mycket på flera olika platser i kommunen.

Lördag 23 oktober blir det öppet hus på Folkets Hus i Vänersborg med aktiviteter, föreläsningar och utställningar. Hållbarhetsveckan avslutas med FN-dagen söndag 24 oktober.

Parter i projektet

Parter i projektet är Vänersborgs kommun, RF Sisu, Wargön Innovation och Gröna Klustret Nuntorp.

Vad kan man göra själv?

Man kan fråga sig:

1. Det jag gör, påverkar det globalt?

2. Det jag gör, hur påverkar det andra människors liv?

3. Det jag gör, vad ger det för konsekvenser för ekonomi, miljö och social hållbarhet?

4. Hur reser jag? Vad äter jag? Vad köper jag för kläder och pry-lar?

5. Är det rimligt att jag har en mycket högre levnadsstandard än många andra i världen?

6. Vad kan jag göra för att bidra till att uppnå de globala målen?

Fakta om Agenda 2030

FN:s medlemsstater har beslutat om Agenda 2030. Den innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling för att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringarna samt skapa fredliga och trygga samhällen. Medlemsstaterna i FN har tagit på sig ansvaret att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov

Information om de globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se