Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-06-30

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Närodlade proteingrödor till de kommunala köken?

Projektet "Rätt från slätt" undersöker möjligheter för lokala lantbrukare att satsa på proteingrödor för humankonsumtion.

Projektet "Rätt från slätt" har för någon vecka sedan genomfört en fältvandring för de medverkande kommunerna. Deltagarna fick se demonstrationsodlingar av nya proteingrödor som åkerbönor, linser och quinoa. Tanken är att de kommunala köken ska kunna testlaga dessa för att se om det kan användas i skolmåltiderna. Nu importeras mycket av protein i form av till exempel sojabönor. Om vi kan ersätta det med närodlade proteingrödor är det en stor fördel för miljön och klimatet.

Deltagare i fältvandringen från Vänersborgs kommun var barn- och utbildningsnämndens ordförande Bo Carlsson, näringslivsutvecklare Patrik Jatko, kostchef Anna-Karin Svensson och miljöstrateg Boel Carlsson.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Grästorp, Essunga, Vara, Götene och Vänersborgs kommuner och LRF, Hushållningssällskapet, och Lokalproducerat i Väst sitter med i projektets referensgrupp.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se