Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-08-20

Gluten i glutenfri mat?

Under hösten år 2020 och våren år 2021 har livsmedelsinspektörerna på miljö- och byggnadsförvaltningen tagit prover på färdiglagad mat i skolor, förskolor, omsorgskök, gatukök och pizzeria där det angavs att maten var glutenfri.

Syftet med provtagningen var att bekräfta om mat som presenteras som glutenfri inte innehåller höga halter gluten. Gluten är ett allergiframkallande ämne som livsmedelsverksamheter behöver hålla koll på och kunna informera sina matgäster om.

Inom projektet togs det prover hos 13 verksamheter. En maträtt/livsmedel provtogs hos respektive verksamhet och analyserades med avseende på mängden gluten. Av dessa prover var fem prover tagna hos skolor, tre prover togs hos förskolor, tre hos gatukök och ett prov togs hos en pizzeria. Samtliga analysresultat var tillfredställande och ingen maträtt innehöll höga halter gluten.

För att maten alltid ska vara säker är det viktigt att livsmedelsverksamheter har ordentliga rutiner för att separera hantering och förvaring av glutenfri mat från livsmedel som innehåller gluten. Allergiframkallande ämnen innebär en stor risk för allergiska konsumenter, därför fokuseras en stor del av livsmedelskontrollen på verksamheters rutiner, hantering och information om allergener. Med ett tillfredställande provresultat hos samtliga verksamheter konstaterar livsmedelsinspektörerna att verksamheterna som deltog i projektet har goda rutiner som följs i praktiken.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29