Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-09-07

Kräftpestförklaring i Sågån, Risån, Ryrsjön, Gundlebosjön med flera

Länsstyrelsen har tagit beslut om kräftpestförklaring av Sågån, Källesjö, Risån, Ryrsjön, Skottenesjön, Grundlebosjön, Kyrkesjön, Bergsjön, Lårvikesjön och nedre Bäveån, Bäveåns vattensystem, Uddevalla och Vänersborgs kommun.

Beslutet gäller från den 2 september 2021 och fram till och med den 2 september 2023. Beslutet är fattat med stöd av förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. För att förhindra spridning är det förbjudet att:

  • fånga kräftor
  • saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor.
  • använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den har fångats.

Därutöver får fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i det pestsmittförklarade vattnet inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektion.

Här kan du läsa mer om förbud och vad man ska tänka på. (, 269 kB)

Här finns en länk till Länsstyrelsens beslut med karta över kräftpestförklarade områden. (, 566 kB)

För mer information kontakta Länsstyrelsen Västra Götaland.

Om kräftpest

Kräftpest är en algsvampsjukdom som sprids med sporer och främst via signalkräftor, pestdrabbade flodkräftor eller smittat vatten. För att inte sprida smittan vidare råder restriktioner för hur man ska bete sig i vattenområde som är drabbat av kräftpest.

Kräftpesten drabbar flodkräftor och sjukdomen är helt ofarlig för människor. Det är inga problem att bada i kräftpestsmittat vatten. Även hundar kan bada, men man ska inte låta hunden bada i flera olika vatten under en promenad om man rör sig i område med kräftpestförklaring.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29