Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-10-11

Nu kan Brålanda växa

Illustration över planområdet, detaljplan för Källeberg 1:205 i Brålanda. Illustration.

Detaljplan för Källeberg 1:205 i Brålanda fick laga kraft den 14 september 2021.

Det innebär en möjlighet till att utveckla ett nytt bostadsområde i Brålanda, i ett attraktivt läge och med närhet till en framtida tågstation. Detaljplanen gör det möjligt för bostadsbyggande i olika former; flerbostadshus, mindre rad-/parhus samt småhus. Planen ger även möjlighet till park, skolverksamhet samt centrum- och verksamhetsområde.

Byggnadsnämnden antog detaljplanen den 10 december 2019, men planen överklagades och har prövats i flera domstolsinstanser, som slutligen avslog överklagandet i augusti.

-Det är glädjande att detaljplanen nu har vunnit laga kraft, säger Benny Augustsson kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg. Den är viktig för utvecklingen av såväl Brålanda och Dalslandsdelen av vår kommun, liksom kommunen som helhet.

-Det är också fantastiskt bra att vi nu fått mer verksamhetsmark i Brålanda, som bidrar till att fler företag kan etablera sig, fler kan komma i försörjning och bo i Brålanda, något som bidrar till attraktionskraften för Brålanda som helhet och är betydelsefull för handel och andra verksamheter, säger ordförande i Brålanda företagarförening Kicki Milén Jacobsson.

I takt med efterfrågan kommer utbyggnad av vägar, vatten och avlopp att ske i området.

För mer information om planarbete och planhandlingar, kontakta Annika Karlsson, plan- och bygglovschef tfn: 0521-72 12 13.

För mark- och exploateringsfrågor, kontakta Oscar Kollberg, mark- och exploateringsingenjör tfn: 0521-72 23 94.

Mer information om detaljplan för Källeberg 1:205 i Brålanda finns här.öppnas i nytt fönster

Miljö- och byggnadsförvaltningen

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats