Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-06-22

Förslag till FÖP Brålanda på samråd

Välkommen att lämna synpunkter på förslaget till fördjupad översiktsplan för Brålanda!

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Brålanda har tagits fram med förslag på hur Brålanda ska utvecklas i framtiden. Bland annat fokuserar planen på fyra strategiska satsningsområden: utveckling av stationsområdet Brålanda, hållbar infrastruktur, ett stärkt näringsliv och föreningsliv och utveckling av blågrön infrastruktur. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstemän från olika förvaltningar under ledning av miljö- och byggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen har den 8 juni 2022 beslutat att samråda om förslaget för att få in synpunkter från organisationer, myndigheter, kommuninvånare med flera.

Samrådstiden är 20 juni – 25 september 2022!

Läs mer om förslaget och hur du lämnar synpunkter

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se