Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-07-22

Öxnered skola återinvigs den 25 augusti

Öxnered skola har byggts om- och till sedan 2019.

Det behövdes en större skola och nu finns plats för hela 525 elever jämfört med 239 elever tidigare. Eleverna går i förskoleklass till och med årskurs 6.

Skolbyggnaden som vi bygger till är idag cirka 1 430 m2. Efter tillbyggnaden blir skolbyggnaden totalt cirka 6 545 m2.

Inuti lokalerna är allt besiktigat och klart. Idrottshallen blev klar tidigare och kunde användas redan under vårterminen. Det utvändiga arbetet slutbesiktigas enligt planering den 18 augusti. Skolstarten är den 22 augusti och den 25 augusti är det dags för återinvigning av Öxnered skola.

- Vi har besiktat hela skolan i etapper under tiden så man har tagit skolan i bruk vid olika skeenden, säger projektledaren Eric Bönström.

Bra samarbete löste utmaningar under byggtiden

Verksamheten har varit igång samtidigt som det byggdes och det har givetvis varit en utmaning för personalen på skolan.

- Vi har haft ett mycket gott samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen under hela projektet. Vi har fått hantera flera frågor tillsammans för att lösa en pågående byggentreprenad och skolverksamhet med allt vad det innebär. I byggprojektet har vi fått fundera på att byggnaden ska få en så hög nyttjandegrad som möjligt, även när skolan inte använder den, samtidigt som den bland annat ska vara modern och anpassad för god pedagogisk skolmiljö, god arbetsmiljö för elever och lärare, trygg och säker byggnad samt givetvis inspirerande och stimulerande såväl inomhus- som yttermiljö. Det är frågor som behöver jämkas ihop och ett skolbygge är ett projekt där flera av kommunens förvaltningar är med och formar byggnaden även om huvudverksamheten är skolan. Här tillkommer frågor som till exempel skolkök samt hur kultur- och fritidsförvaltningen kan nyttja lokalerna för föreningsverksamhet att läggas som ytterligare perspektiv i projektets helhet. Samarbetet har fungerat mycket bra med både Serneke som entreprenör och ansvariga på berörda förvaltningar, säger Morten Sörö, verksamhetschef på Fastighet och service.

En skola för framtiden

Utomhusmiljön är inte helt klar än. En del av berget mot Öxneredsvägen tas bort för att kunna leda bort vatten. Det ska även göras snedställda parkeringar och ett glasräcke.

Öxnered skolas nya rektor för årskurs F-3 Carina Karlström ser fram emot att det ska kunna bli tre parallellklasser i framtiden.

- Det är en god stämning mellan personal och elever, säger hon. Det finns en stolthet över skolan.

Barnen har fått vara med och bestämma. De har fått namnge den nya matsalen, som ska heta Kniv och gaffel.

- Barnen kommer även att vara med och forma skolan än mer framöver med namn och rutiner för/på våra hemvister, säger Linda Forssén, rektor för årskurs 4-6 på Öxnered skola. Hon fortsätter:

- Vi vill skapa en skola med fokus på tillgängliga lärmiljöer, där alla elever för möjlighet att utvecklas och lära så mycket och så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Därför går vi ifrån klasser och organiserar oss utifrån årskursen, där lärarna gemensamt ansvarar för hur man ska utforma undervisningen på bästa sätt utifrån såväl individens som gruppens behov.

På skolan finns nu många öppna ytor för eleverna att vara på och flera nya grupprum. Det finns nya slöjdsalar, musiksalar, klassrum för hemkunskap och bibliotek i den mittersta delen av skolan. Där finns även sjuksköterska och kurator för att vara tillgängliga för eleverna.

- Vi vill ha fokus på trygga lärmiljöer och goda relationer, säger Linda Forssén. Utan detta lär man inte på bästa sätt. Det tror vi att vi gör genom att organisera oss i hemvisterna F-3, 1-4, 2-5. Årskurs 6 kommer att få vara lite mer själva eftersom de också är störst på skolan. Vi organiserar fritids utifrån samma organisation för vi vill se hela barnets dag som en helhet.

En ny skolgård

På andra sidan bäcken bakom skolan finns det en ny skolgård. Där finns en stor fotbollsplan och en klätterställning. Där kommer även en parkourpark att upprättas. Längre fram kommer det också att byggas en pergola med möjlighet till ett klassrum utomhus.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se