Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-07-24

Skog- och natur trygghetsröjer

Skog- och naturs arbete med att röja ungskog vid Gaddesanna pågår för fullt.

De jobbar också med att slå gräs vid fornminnesområden och andra gräsytor.

Några kommande arbeten är bland annat trygghets- och siktröjning vid Granåsskolan i Vargön och Dalboskolan i Frändefors. Angesborgsvägen på Onsjö, Björkgatan/Vimpelgatan på Torpa och utmed cykel-och gångväg på Holmängen.

Använd gärna vår app felanmälan Vänersborg om ni vill rapportera in platser som behöver åtgärdas.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
morgan.fast@vanersborg.se