Hoppa till innehåll

Publicerad 2023-01-04

Läget i energiförsörjningen

Så här arbetar vi och vad kan du göra för att minska din elpåverkan?

Energiförsörjningen i Sverige och Europa är för tillfället mycket ansträngd. Tillgången till el är viktig för att samhället ska fungera, men priserna just nu är höga och eventuellt kommer elen tidvis inte att räcka i vinter. Därför är det viktigt att vi alla hjälps för att minska elanvändningen. Varje kilowattimme (kWh) räknas!

Varför ska vi använda mindre el?

Genom att använda mindre el kan vi spara pengar och därmed dämpa elpriserna. Vi minskar också risken att det blir elbrist i vinter.

Så sparar Vänersborgs kommun:

  • De optiska sensorerna för gatubelysning har justerats så att belysningen tänds och släcks mer optimalt. Takten på att byta till LED-lampor kommer att öka och i dagsläget är cirka 15 procent av gatubelysningen LED.
  • Den mesta av julbelysningen tänds och släcks tillsammans med gatubelysningen, vilket gör att vi förkortar tiden på hur länge den är tänd. All julbelysning drivs med snåldrivande LED-lampor.
  • På några platser i kommunen har närvarobelysning införts och det kommer på fler ställen framöver.
  • Vi ser över nyttjande tider av våra lokaler för att optimera ventilationen och därmed energiåtgången där.
  • Vi ser över värmesystem och temperaturer i våra lokaler så vi optimerar energiflödet.
  • Uppstart av olika system i byggnaden såsom till exempel ventilation utförs i sekvens för att undvika effekttoppar.
  • I samtliga om- och nybyggnadsprojekt installeras belysning med LED-ljuskälla som är närvarostyrd, med aktiv tändning och passiv släckning.
  • Vi arbetar för att installera anpassad ventilation i samtliga om- och nybyggnadsprojekt.
  • I alla våra projekt arbetar vi med den politiska målbilden att installera solceller till (5 procent av köpt elenergi) för fastigheten.
  • Alla förvaltningar är uppmanade att hitta möjliga energibesparingar i verksamheterna.

Det här kan du göra:

Använd el vid rätt tid på dygnet. Du kan alltid välja att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen i industrin, i offentlig verksamhet och hushåll är som lägst – mitt på dagen, sent på kvällen och på helgen.

Sänk värmen inomhus, speciellt om du har elvärme. En grad kan minska din energianvändning med ungefär 5 procent.

Använd mindre varmvatten. Du kan till exempel duscha kortare tid och fyll tvätt- och diskmaskinen.

Stäng av apparater och släck lampor. Använd gärna LED-lampor som drar upp till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Behåll värmen i ditt hus. Se över tätningslister i fönster och dörrar.

Tänk efter vad du använder el till. Hur varmt och skönt och smidigt det än är med bastu, golvvärme och torktumlare, så drar det mycket el.

Fler tips finns hos Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Vet du att du kan få kostnadsfri energi- och klimatrådgivning?

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se