Hoppa till innehåll

Publicerad 2023-01-13

Vi åtgärdar skogen på Onsjö!

Framöver kommer kommunen att göra en del skogsarbeten på Onsjö.

Söder om Onsjös bostadsområde ner mot Göta älv har kommunen skogsmark som i januari ska gallras och avverkas. Dels maskinavverkar vi ett par mindre områden med högväxt granskog som stör i Malöga flygplats inflygningszoner – se röda kryss på kartan i bilden ovan. Detta projekt innefattar också en del manuella arbeten med toppning eller avverkning av enskilda träd kring golfbanan.

Maskingallring på gång inom kort
Senare i januari eller februari så kommer vi också troligtvis att påbörja maskingallring i Onsjöskogen – se blått kryss på karta. Fler skogsbestånd i området kan bli aktuella för maskingallring men detta är mycket väderberoende.

Förra året var vi på Djupedalen och Kleverud norr om skidstugan och maskingallrade. På grund av dåligt väder fick vi avbryta där innan vi blev klara. Om vi får riktigt vinterväder kommer vi också att göra en gallringsinsats där.

Den mindre vägen (ej allmän bilväg) förbi Hermanstorp (se blå linje på kartan) håller på att växa igen så detta ska vi röja upp under vintern och våren. Om vi hinner med så ska vi också försöka röja fram den gamla torpmiljön på Hermanstorp.

KONTAKT

Enhetschef Skog & Natur
Morgan Fast

Besöksadress:
Nygatan 76

Telefon växel:
0521-72 13 69

E-post myndigheten:
morgan.fast@vanersborg.se