Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Översvämning

Så påverkar översvämningar Vänersborg

En skyddsmur på Hamngatan är ett exempel hur vi kan skydda oss mot stigande vattennivåer i Vänern enligt kommunens översvämningsprogram.

I översvämningsprogrammet slås fast att kommunen måste skydda samhällsviktiga funktioner som exempelvis Reningsverket och VA-verket mot faror så som översvämning.

Enligt programmet är det främst fastighetsägare på Hamngatan som drabbas vid en översvämning. De flesta områden där kommunen har planerat för framtida bostadsbyggande berörs däremot inte. Ett undantag är Sanden, som måste utredas vidare.

Vid översvämningar är det också stor risk för att tågtrafiken vid Resecentrum slås ut. Det löser kommunen genom att flytta busstrafiken till Torget och tågtrafiken till Vargön och Öxnered.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Utvecklingsledare
Pål Castell

Telefon:
0521-72 10 91

E-post:
pal.castell@vanersborg.se

Utredningschef
Anders Dahlberg

Telefon:
0521-72 12 06

E-post:
anders.dahlberg@vanersborg.se