Hoppa till innehåll

 

Agenda 2030

Bild som illustrerar de 17 globala målen

Information, kunskap, mål och handling är förutsättningar för att vår kommun ska utvecklas mot ett hållbart samhälle. Förutsättningarna leder till verklighet först om vi alla gör det vi kan i vår vardag för att knuffa utvecklingen åt rätt håll. Vårt val av mat, hur vi värmer våra hus, hur bränslesnålt vi kör bilen, hur väl vi sorterar vårt avfall. Mycket handlar om att välja mellan alternativ med olika grad av miljöpåverkan eller att avstå. Att inte slösa på el är exempelvis ett sätt att avstå en miljöpåverkan.

Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling.

"Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 till år 2030 utrota fattigdomen och hungern överallt; att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder; att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen; att skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt; att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Världens länder har beslutat att skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och anständigt arbete för alla med hänsyn till olika nivåer av nationell utveckling och kapacitet."

Klicka här för att läsa mer om Agenda 2030 på Förenta Nationernas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för mer information på Sveriges regerings hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges riksdag har även antagit 16 miljökvalitetsmål. De handlar bland annat om Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och Levande skogar. Vänersborgs kommun har antagit Miljöprogram 2030 som utgår från dessa mål.

Hållbarhetsveckan 2021

Här kan du läsa om hela Hållbarhetsvekan 2021

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Miljöstrateg
Hedvig Särg

Telefon:
0521-72 24 29

E-post:
hedvig.sarg@vanersborg.se

Miljöstrateg
Boel Carlsson

Telefon:
0521-72 24 09

E-post:
boel.carlsson@vanersborg.se