Hoppa till innehåll

Agenda 21 och Agenda 2030

Information, kunskap, mål och handling är förutsättningar för att vår kommun ska utvecklas mot ett hållbart samhälle. Förutsättningarna leder till verklighet först om vi alla gör det vi kan i vår vardag för att knuffa utvecklingen åt rätt håll. Vårt val av mat, hur vi värmer våra hus, hur bränslesnålt vi kör bilen, hur väl vi sorterar vårt avfall. Mycket handlar om att välja mellan alternativ med olika grad av miljöpåverkan eller att avstå. Att inte slösa på el är exempelvis ett sätt att avstå en miljöpåverkan.

Agenda 21

FN anordnade år 1992 en konferens i Rio de Janeiro, i Brasilien kring miljö och utveckling kallad UNCED, United Nations Conference on Environment and Development. Sverige var en av de 181 stater som deltog.

Under konferensen antogs bland annat ett omfattande dokument för hållbar utveckling. Dokumentet heter på svenska: "Agenda 21, ett handlingsprogram för nästa århundrade" vars innehåll var ett uppdrag till alla världens folk att arbeta - inte minst på lokal nivå - för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdom och för att undanröja hoten mot miljön.

Läs mer om Agenda 21 på Förenta Nationernas hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling.

"Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 till år 2030 utrota fattigdomen och hungern överallt; att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder; att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen; att skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt; att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Världens länder har beslutat att skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och anständigt arbete för alla med hänsyn till olika nivåer av nationell utveckling och kapacitet."

Mer information finns på Sveriges regerings hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges riksdag har även antagit 16 miljökvalitetsmål. De handlar bland annat om Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och Levande skogar. Vänersborgs kommun har på samma sätt antagit Lokala miljömål. Målen gäller för var och en som vistas inom kommunens geografiska gräns.

KONTAKT

Miljöstrateg
Hedvig Särg

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Östra vägen 1

Telefon:
0521-72 24 29

E-post:
hedvig.sarg@vanersborg.se