Hoppa till innehåll

 

Bredband, fiber och IT

Fiberkabel

Fiberutbyggnaden i Vänersborg

Fiberläggningen i kommunen är en av de största satsningarna i infrastrukturen som gjorts, för att göra Vänersborgs kommun attraktiv att bo i. Majoriteten av fastighetsägarna i tätorterna har valt att ansluta sig till fibernätet. I avtalet med Telia ingår förberedelse för fiber fram till tomtgräns oavsett om ägaren valt att ansluta sig till fiber eller inte i nuläget. Om man valt att avstå är fiber förberett till alla fastighetsgränser för att man ska kunna välja att ansluta sig senare.

Information om fiberanslutning i Vänersborgs tätorter

Efter att grävarbete genomförts under 2016 och 2017 i samtliga 5 tätorter i Vänersborg där ca 3100 en- och tvåfamiljsvillor valda att ansluta till fiber så har det under 2018 och 2019 också funnits möjligheter att ansluta i efterhand. Under 2020 så har vår leverantör Telia stoppat möjligheten till efteranslutning. Anledningen är att projektet måste färdigställas och dokumenteras, innan nya efteranslutningar kan beställas. Telias nät är reglerat av Post och Telestyrelsen, som ställer krav på tillgänglighet för andra operatörer. Innan andra operatörer och Telia själva får tillgång till att kunna sälja ytterligare efteranslutningar, måste nätet som sagt var slutdokumenterat. Att därför fortsätta att ta emot nya efteranslutningar innebär ytterligare förskjutning av tiden för ett slutdokumenterat nät. Detta arbete har tyvärr dragit ut på tiden och Telias förhoppning är att öppna för efteranslutning under hösten 2021.

Du kan testa om du kan ansluta din villa till fiber på bredbandsval.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller oppenfiber.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., alternativt anslutning.telia.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vanliga frågor och svar

Vi får en del frågor kring grävningarna. Vi har samlat svaren på några vanliga frågor här på hemsidan.

Frågor och svar om fibergrävningarna. 

Äldre nyheter om fiberutbyggnaden

Vecka 14

Grävarbete fortsätter

Under vintern har grävarbetet fortsatt i mindre skala, anpassat efter väderlek. Grävarbetet pågår främst i Vargön, Viksängen och centrum just nu. I mars har ca 80 procent av hushåll som beställt fiber också fått det.

Asfaltering efter grävning

Höstens intensiva grävande och vinterns arbete har orsakat cirka sex mil grävda schakter i kommunen. Då asfaltering inte görs under vintermånaderna finns mycket arbete att ta igen nu när våren kommer. I april startar arbetet med återställning. Vi prioriterar i första hand återställningsarbetet på gång- och cykelvägar som många trafikanter använder samt på övergrävningar på mer trafikerade gator. Dessa återställningar beräknas vara klara till sommaren.

Bostadsgator asfalteras senare

Sist sker återställning av schakt som löper längs med bostadsgator. Det är bra att dessa schakt inte asfalteras för tidigt eftersom sättningar sker. Sättningarna blir mindre om fyllet i schakten får tryckas ihop och det gör det bäst vid regn och tryck av till exempel bilkörning. Återställningen av dessa schakt beräknas vara klart under 2017. På Onsjö, Katrinedal och i centrum är det inte lika mycket grävt som i övriga delar av kommunen. Det beror på att det finns befintliga rör nerlagda i marken som entreprenörerna har använt sig av.

Vecka 2

Fortsatt grävning sker då vädret så tillåter i centrum, söder om järnvägen i området i närheten av Bangatan och Belfragegatan. Grävarbete pågår också i norra delen av Nordkroken och fortsätter sedan mot Viksängen. Mindre grävarbeten sker i Brålanda. Arbetet fortsätter med fiberinstallationerna i Mariedal. 75 procent av hushållen har i dagsläget fått fiber.

Vecka 49

Två tredjedelar av hushållen har fått fiber!

Nu har två tredjedelar av de hushåll som skrev avtal om fiber i vintras fått fiber levererat. I Brålanda, Frändefors, Öxnered och Blåsut är fiberinstallationerna i princip avslutade, men enstaka hushåll och viss asfaltering kvarstår. De områden som ännu inte fått fiber är främst Skaven och centrum, men även stora delar av Mariedal och Vargön.

Fram till jul är det full fart, om vädret så tillåter, för att hinna avsluta så mycket som möjligt innan vintern tar vid på riktigt. Skanovas underentreprenörer arbetar nu främst i Mariedal, och kommer också att inleda arbetet i centrum, söder om järnvägen. Ingen grävning kommer att ske i de norra delarna av centrum förrän till våren.

Prioriterar att asfaltera schakt tvärs över vägen

Kommunens entreprenör asfalterar igen så mycket av de grävda ytorna som möjligt fram till jul. Det finns väldigt många mil grävd yta kvar att asfaltera och under vintern går det inte att asfaltera med kvalitet. Det gör att vi prioriterar asfaltering av de schakt som går tvärs över vägar och större infartsgator samt gång- och cykelbanor, då de påverkar trafiksäkerhet och väghållning mest. De flesta av de längsgående schakten kommer att behöva vänta på att bli asfalterade tills i vår.

Schakt kan behöva fyllas på

Även om projektet går in i ett lugnare skede under vintern kommer visst arbete att behövas. Det handlar då om planering och förarbete hos entreprenörerna inför det fortsatta arbetet under våren och underhåll av de schakt som inte hunnit bli asfalterade ännu. När de grävda schakten utsätts för belastning och vibrationer sjunker fyllnadsmassorna ihop. Då riskerar det att uppstå gropar i vägbanan som påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet. Kommunen kommer att utföra underhållet av schakten på uppdrag av entreprenörerna, för att se till att schakten är fyllda och inte påverkar trafiken. Om ni ser att några schakt börjar bli djupa så anmäl gärna detta hos Felanmälan gata, via telefon, app eller hemsida.

Oasfalterade ytor och snöröjning

Det är besvärligt för snöröjarna att ploga oasfalterade ytor. Då riskerar plogningen att bli ineffektiv och såväl asfalt som snöblad kan skadas. Snöröjarna har fått information om var de oasfalterade schakten finns, för att det ska kunna fungera. Eftersom de grävda schakt som går tvärs över gatan riskerar att orsaka mest problem, fokuserar vi på de tvärgående schakten innan vintern.

Vecka 45

Vintern är här! Arbetet fortsätter, men försvåras av nuvarande väderlek. Fokus är att få ordning i områdena inför vintern så att grävda schakt är täckta för att säkerställa snöskottning och trafiksäkerhet.

Ytterligare 700 kunder har fått fiber installerats under oktober, vilket innebär att närmare 50 procent av de ca 3000 hushåll som valt att ansluta sig, fått tillgång till fiber.

Vecka 44

Snart närmar vi oss den kalla tiden på året, då försvåras såväl grävarbete som asfaltering, vilket kommer att innebära en paus i grävarbetet fram till våren. Men arbetet fortsätter i full fart så länge vädret tillåter. Fokus just nu är att avsluta de grävarbeten som pågår och lägga igen de schakt som är kvar för att snöskottning och trafiksäkerhet ska fungera under vintern. Det är en kapplöpning mot Kung Bore.

Grävarbetet pågår i Vargön, Mariedal, Onsjö och Öxnered. Huvuddelen av arbetet är klart i Brålanda, Blåsut och Frändefors även om mindre arbetsinsatser kvarstår.

Asfaltering startar under veckan i delar av Vargön. 

Ytterligare 700 kunder har fått fiber installerats under oktober, vilket innebär att närmare 50 procent av de ca 3000 hushåll som valt att ansluta sig, fått tillgång till fiber.

Vecka 40

Läget just nu är att grävarbetet fortsätter i Vargön, Mariedal, Onsjö, Öxnered och Blåsut. Det första arbetet har också inletts i Vänersborgs centrum. Huvuddelen av arbetet är klart i Brålanda och Frändefors även om mindre arbetsinsatser kvarstår.

Asfaltering avslutas i Frändefors och runt Duellvägen i Blåsut under veckan. Högaområdet i Brålanda inväntar asfaltering inom kort.

Vecka 39 

Fiberutbyggnaden innebär mycket arbete i våra gator i tätorterna. Vecka för vecka ansluts hushåll som tecknat sig för fiber. När september är slut har 15 procent av de ca 3000 hushåll som valt att ansluta sig, fått tillgång till fiber. Det arbetas på för att få så mycket av grävarbete och asfaltering klart innan tjälen sätter sig i marken.

Läget just nu är att grävarbetet fortsätter i Brålanda, Vargön, Mariedal, Onsjö och Blåsut. Det första arbetet har också inletts i Vänersborgs centrum. Under veckan startar arbetet i Öxnered.

Asfaltering sker i Frändefors under denna vecka, där merparten av arbetet är avslutat.  Högaområdet i Brålanda och området runt Duellvägen i Blåsut förbereds för asfaltering, som beräknas ske under nästa vecka.

I Vargön är arbetet för fiber avslutat för gatorna Ekvägen, Granvägen och Lindvägen, och utrustningen är installerad i hemmen, men fibern har ändå inte tänts upp på grund av teknisk problem i ett skåp, felsökning pågår av Fibergruppen under måndagen.

Vecka 37

Arbetet fortsätter i Blåsut, Vargön och Brålanda. Frändefors är i princip färdiggrävt. Denna veckan startar grävarbetet i Mariedal och i Vänersborgs centrum.

Vecka 34

Arbetet inleds på Onsjö.

Vecka 33

Arbetet pågår i Blåsut, Vargön och Brålanda. Förberedelser pågår för asfaltering i Frändefors. På måndagen blev de första hushållen inkopplade på bredbandet, i Blåsut! Nästa område på tur för att starta grävarbete är Onsjö.

Vecka 26

Grävningen inleds i Brålanda i denna vecka. Arbetet fortsätter i Blåsut och Vargön. I Frändefors blir grävarbetet i princip klart under veckan och asfaltering inleds under vecka 27.

Vecka 24

Arbetet i Blåsut och Frändefors fortgår. Grävning inleds i Vargön. 

Vecka 21

Måndag 23 maj började Skanova med hjälp av underentreprenörerna Relacom och Fibergruppen utbyggnaden av fiber i Vänersborgs tätorter. Först ut är Blåsut och Frändefors.

KONTAKT

Vänersborgs kommun

Frågor om kommunens fiberstrategi, fiber på landsbygden osv. hänvisas till kommunens IT-kontor

IT-chef
Jörgen Haglund

E-post:
jorgen.haglund@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 23 89

Telefon, växel:
0521-27 10 00

KONTAKT

Telia

Frågor om fibernätsutbyggnaden hänvisas till Telias kundtjänst

E-post:
oppenfiber@teliasonera.com

Telefon:
020-40 24 00

Villaägare som beställt installation av fiber via Telia
Följ leveransen av din beställning på hemsidan (inloggning med bank-ID)www.oppenfiber.se/minfiber Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

MER information

Synpunkter på asfaltering av grävda schakt hänvisas till Felanmälan

MER information

Information från kommunen:

Fiberstrategi 2015-2022
Där anges vad kommunen vill göra för att 90 procent av invånarna ska ha tillgång till bredband år 2020.
Kommunens fiberstrategi

Konsument Vänersborg 
Vad du bör tänka på  om du har funderingar på att göra en fiberanslutning till din villa.
Information från Konsument Vänersborg

 

Information från Telia:

Har du frågor om fiber?
I ett dokument finns svaren på många vanliga frågor om fiber.
Frågor och svar om fiber (pdf) , 228 kB, öppnas i nytt fönster. (, 228 kB)

Bostadsrättsförening/
fastighetsägare flerbostadshus
Få en offert via e-post: fiberoffert@teliasonera.com

Fiberförening/byalag på landsbygd
Zitius ägs av Telia och erbjuder fiberföreningar stöd med att starta fiberprojekt, genomföra upphandling till inkoppling. Det ges även tillgång till projektstödsverktyget ”Fiber till alla”.
Projektstödsverktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.