Hoppa till innehåll

Miljöprogram 2030

Framsida Miljöprogram 2030

Miljöprogram 2030 ersätter Lokala miljömål för Vänersborg 2009-2011.

Eftersom förutsättningarna inom miljöområdet ändras mycket fort har specificerade mål valts bort. Miljöprogrammet anger istället målbilder för miljöläget i kommunen år 2030. Målbilderna är indelade i fyra fokusområden:

  • Grönskande stad och land
  • Vatten i världsklass
  • Trygg miljö för stora och små
  • Klimatsmart i alla led

De nationella miljömålen finns representerade i miljöprogrammet. Kommunen har även styrdokument i form av planer och program som kopplar till de olika fokusområdena. Exempel är Grönplan, Blåplan, Översiktsplan, Livsmedelspolicy, Renhållningsordning, Energiplan och Energieffektiviseringsstrategi.

En handlingsplan med aktiviteter kopplade till Miljöprogram 2030 ska tas fram årligen. Även uppföljning görs årligen.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Miljöstrateg
Hedvig Särg

Telefon:
0521-72 24 29

E-post:
hedvig.sarg@vanersborg.se

Miljöstrateg
Boel Carlsson

Telefon:
0521-72 24 09

E-post:
boel.carlsson@vanersborg.se