Hoppa till innehåll

 

Klimatsmart i alla led

Bilden visar kommunhusets tak med solceller

Vänersborgs kommun har som målbild för år 2030 att all vår energi ska komma från förnybara källor. Vidare ska vi resa klimatsmart och anpassa vår bebyggelse till framtida klimatförändringar. År 2030 tror vi att många av kommunens invånare producerar sin egen el med källor som sol, vind och biogas.

Nedan listas exempel på olika satsningar som tidigare gjorts för att nå målbilden om en klimatsmart kommun i alla led:

  • Cykelvänlig arbetsplats
  • Coach för energi och klimat
  • Projektet Energibruk

Ett arbete pågår med att upprätta en Strategi för ett fossilfritt Vänersborg 2030 som ska ersätta kommunens Enegiplan 2013-2020.  

Klicka här för att läsa mer om kommunens Energiplan


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se