Hoppa till innehåll

 

Klimatsmart i alla led

Vänersborgs kommun har som målbild för år 2030 att all vår energi ska komma från förnybara källor. Vidare ska vi resa klimatsmart och anpassa vår bebyggelse till framtida klimatförändringar. År 2030 tror vi att många av kommunens invånare producerar sin egen el med källor som sol, vind och biogas.

Nedan listas exempel på olika satsningar för att nå målbilden om en klimatsmart kommun i alla led:

Kommunen har även en energiplan för hur vi ska minska och effektivisera vår energianvändning. 

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se