Hoppa till innehåll

 

Receptfria läkemedel

Regler för försäljning av vissa receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får från och med 1 november 2009 säljas utanför apotek. Nikotinläkemedel inryms från och med detta datum i begreppet vissa receptfria läkemedel. Regelverket för detaljhandel med nikotinläkemedel upphör därmed att gälla. Innan du påbörjar detaljhandel med vissa receptfria läkemedel måste du anmäla detta till Läkemedelsverket. Anmälan ska göras på formulär som fastställts av Läkemedelsverket.

Du, som gjort en anmälan om försäljning av nikotinläkemedel till din kommun i enlighet med tidigare lagstiftning, behöver inte göra en ny anmälan till Läkemedelsverket om du har för avsikt att fortsätta sälja endast nikotinläkemedel.

Om du däremot har för avsikt att utöka ditt sortiment till att omfatta ytterligare receptfria läkemedel måste du anmäla detta till Läkemedelsverket på det ovan beskrivna anmälningsformuläret.

De uppgifter som du lämnar i anmälan kommer att delges den kommun där verksamheten bedrivs, eftersom kommunerna har ett kontrollansvar för verksamheten.

Den som säljer vissa receptfria läkemedel ska, enligt regeringens förordning, betala en årsavgift om 1600 kr till Läkemedelsverket.

Årsavgiften är densamma oavsett om verksamhetsutövaren väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment. Dessutom har kommunerna rätt att ta ut en avgift för sin kontroll. Det beloppet fastställs av varje kommun.

KONTAKT

Miljö och hälsa

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29