Hoppa till innehåll

 

Försäljning av tobak

Det krävs tillstånd för att sälja tobak

Endast den som har tillstånd får bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Ansökningsblankett samt anvisning till ansökan hittar du under rubriken "Mer information".

När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram. Kommunen tar ut en avgift för tillståndsansökan. För ansökan tas en avgift ut om 8 timmars handläggningstid. Den som har tillstånd betalar en årlig avgift.

Kommunens behandling av ansökan

Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Rökfria utemiljöer

Det är förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

KONTAKT

Miljö och hälsa

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29