Gå till innehåll

Verktygsfält

Skyltar

Om du vill sätta upp eller ändra en skylt kan det vara så att du behöver ansöka om bygglov eller tillstånd. Ansökan görs på Mina sidor.

Normalt krävs bygglov om platsen för din skylt ligger inom ett detaljplanerat område, men det finns några undantag. Inom strandskyddsområden kan även strandskyddsdispens krävas. Dessutom behöver du ett startbesked innan du sätter upp skylten. För detta behöver vi på kommunen få ett förslag på en kontrollplan från dig. Kontakta gärna oss om du har frågor.

Tillstånd krävs för skyltar utanför detaljplanerade områden om platsen ligger närmare än 50 meter från ett vägområde. Ett sådant tillstånd söker du hos länsstyrelsen. Även här kan strandskyddsdispens krävas.

Skyltar kan se mycket olika ut, varje plats har sina specifika förutsättningar och ibland är det inte alls så enkelt att förstå eller hitta den bästa lösningen.

För att underlätta för dig har vi tagit fram en broschyr, "Bra skyltar - Råd och riktlinjer för skyltning", med mycket nyttig information. Samma text gäller även som riktlinje för oss på kommunen när vi informerar eller handlägger ditt ärende. På så sätt blir det enklare att prata om samma sak och hitta en skyltutformning som passar både dina behov och platsens förutsättningar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 februari 2023