Gå till innehåll

Verktygsfält

Verktygsfält

Sophämtning och sopsortering

I Vänersborgs kommun sopsorterar vi i två kärl, ett brunt för matavfall samt ett grönt för restavfall. Det spelar ingen roll vilken färg plastpåsarna med skräpet har.

Hämtning av hushållsavfall vid permanentbostad utförs normalt en gång varannan vecka.

För fritidsbebyggelse och liknande gäller att ordinarie hämtning utförs under perioden från och med 1 maj till och med 30 september en gång varannan vecka (11 tömningar), i den ordning som renhållaren bestämmer. Övrig del av året sker hämtning efter beställning.

Önskas tätare tömning än ovan angivet intervall, större eller fler avfallsbehållare kan anmälan göras till Kretslopp & Vatten. När det gäller glesare tömning kan dispens sökas på särskild blankett.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2023