Gå till innehåll

Verktygsfält

Beställa kartor och mätningstjänster

OBS: Beställt ärende är bindande

Normal leveranstid är ca 2-3 veckor för våra kartor och övriga mättjänster. Gällande husutsättning och lägeskontroll under ett bygglov utför vi det normalt sett inom 5 arbetsdagar.

 

Information om kostnader finns på sidan "Regler och styrande dokument - Bygga, bo och miljö" i dokumentet "Plan och bygglovstaxa fr.o.m 2023-07-01".

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 augusti 2023