Gå till innehåll

Verktygsfält

Planerade flygningar med drönare

Kart- och geodata behöver ibland göra flygfotografering med drönare som ett stöd i vårat arbete.

Fotograferingen sker oftast på hög höjd (max 120 meter) men vi kan ibland vara tvugna att flyga på lägre höjd beroende på ändamålet. Materialet vi framställer med hjälp av drönaren använder vi för uppdatering av våra ortofoton samt för generering av 3D-modeller över ett område eller byggnad.

 

Frågor och svar

Ökad insyn och högre kvalitet

Användandet av drönarteknik för insamling av data gör att vi kan skapa produkter och tjänster av hög kvalitet på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Vi kan få fram mer noggrann data, som inte går att få från marken, som är nödvändig både i planeringsstadiet och under själva byggprocessen. Högkvalitativa mät, analys och 3D-visualaliseringsprodukter är exempel på sådan data.

En säkrare arbetsmiljö

Drönarteknik möjliggör också för en säkrare arbetsmiljö. Särskilt riskutsatta uppdrag är inmätning av vägar, kontaminerade områden eller där terrängen är otillgänglig.

Vänersborgs kommun har de nödvändiga tillstånd som krävs för att genomföra flygningar över hela kommunen.

Vi har:

  • Kameraövervakningstillstånd - Länsstyrelsen
  • Flygtillstånd UAV klass 1B - Transportstyrelsen
  • Ansvarsförsäkring

Vänersborgs kommun använder sig av drönaren av typen Phantom 4 PRO. Flygtiden är cirka 20 minuter.

Med hjälp av drönare kan vi skapa högkvalitativa mät, analys och 3D-visualaliseringsprodukter. Produkterna (kartor, punktmoln, ortofoton och 3D-modeller) används i alla skeden, från detaljplaneprocessen fram till färdigställd byggnad eller mark.

Information om att kommunen använder drönare publiceras på www.vanersborg.se. Bilen är tydligt markerad ”Vänersborgs kommun”. Piloten använder varselväst.

Drönaren tar bilder på mellan 50-120 meters höjd vilket gör att det är mycket svårt att urskilja individers ansikten i bilderna. Identifierbara personer tas bort i efterbearbetningen av bilderna.

Piloten har utbildning för den specifika drönaren. Utbildningen har bland annat innefattat flygsäkerhet och flygteknik.

Du får gärna ställa frågor innan eller efter genomförd flygning. Arbetet kräver full uppsikt över drönaren, därför får du inte störa piloten under själva flygningen.

Vid drönarflygningar följs en rutin och checklista för säkerhet och funktionalitet av drönaren.

För att minimera risker i flygningen ska piloten alltid ha drönaren inom uppsikt och drönaren ska som längst befinna sig 500 meter från piloten. Flygrutter är planerade i förväg och automatiskt inprogrammerade, men piloten kan själv ta över flygning vid behov. Drönarflygningar genomförs inte i kraftig vind, dålig sikt eller vid regn.

Vid flygning inom flygplatsens kontrollzon har piloten etablerad och kontinuerlig kontakt med flygledningen.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 mars 2023