Gå till innehåll

Verktygsfält

Danspoolen Vänersborg

Danspoolen har som främsta uppgift att sprida dansverksamhet till barn och unga i kommunerna i Fyrbodal.

Danspoolens logotyp med en gul dansande figur.

Vill ni ha dansverksamhet i er kommun?

Kontakta oss i Danspoolen!

I Danspoolen finns utbildad personal med erfarenhet och kunskap om dans och danspedagogik. Med vår dansundervisning vill vi ge barn och unga i regionen möjlighet att dansa, fördjupa kunskaper och utveckla sin kreativitet.

Danspoolen Vänersborg vill medverka och bidra till att stärka både dansen som konstform i kulturverksamheterna i våra kommuner, och de människor vi möter. Vill ni ha dans på er skola, kulturskola, verksamhet eller kommun?
Kontakta Danspoolens enhetschef för mer information.