Hoppa till innehåll

 

Diarium och arkiv

Alla myndigheter i Sverige ska föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att föra detta register är genom så kallad diarieföring.

Ordet diarium betyder dagbok. Diarieföring betyder alltså att man för dagbok över de handlingar som myndigheten tar emot och skickar samt även de som upprättas inom myndigheten.

Kontakt med diarium

Varje nämnd har ett eget diarium där de allmänna handlingarna registreras.

Kontakt med respektive diarium kan tas med e-post till respektive nämnds förvaltningsbrevlåda eller genom kommunens växel 0521-72 10 00.

KONTAKT

Vänersborgs kommun

Telefon växel:
0521-72 10 00

Barn- och utbildningsförvaltningen
E-post:
barnutbildning@vanersborg.se

Kommunstyrelseförvaltningen
E-post:
kommun@vanersborg.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
E-post: kulturfritid@vanersborg.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen
E-post:
byggnad@vanersborg.se
miljo@vanersborg.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
E-post: samhallsbyggnad@vanersborg.se

Socialförvaltningen
E-post: social@vanersborg.se