Hoppa till innehåll

 

Beställa betyg och andra dokument

Betyg

Fyll i formuläret för att göra en beställning av betygskopior, se länk i högerkolumnen.
OBS! Betyg från Vårdskolan och Nuntorps naturbruksskola kontakta Regionarkivet. Betyg från Birger Sjöberggymnasiet år 2013 och framåt, kontakta Kunskapsförbundet Väst.

Andra dokument från kommunarkivet

Önskar du beställa andra dokument från kommunarkivet
kontaktar du kommunarkivarien.

De senaste årens protokoll hittar du under Politik och Demokrati, se länk i högerkolumnen.

Kostnader

Är beställningen lite större kan kostnader tas ut.
9 kopior är gratis, 10 kopior kostar 50 kronor, därefter 2 kronor/kopia
Plus eventuella portokostnader
För mer information, kontakta kommunarkivarien.

Behandling av inlämnade personuppgifter

Personuppgifter som lämnas och registreras inom ramen för denna
begäran om allmän handling, behandlas av Kommunstyrelsen enbart i syfte atttillgodose din begäran och i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204).Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för din begäran.

Samtycke till behandling av dina personuppgifter

I och med att du skickar in din begäran om allmän handling via webbplatsen och kryssar i att du har läst förevarande information, anses du har samtyckt till att dina personuppgifter behandlas för de ändamål som angivits ovan och information lagras hos Kommunstyrelsen tills gallring ske.

Fullmakt i original

Vid rekvisition av journalhandlingar eller liknande ska fullmakt i original skickas in och visas upp. Kopia godtas ej. Fullmakt i original sänds därefter åter till den sökande. Namn, adress och telefonnummer till ombudet ska också finnas med på fullmakten.