Hoppa till innehåll

Kultur- och fritidsnämnden

(Namnbyte från Kulturnämnden 2015-01-01)

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplaner finns hos respektive avdelning och hos arkivarien.  
Du kan även hitta dem i kommunhusets reception och huvudbiblioteket i Vänersborg.