Hoppa till innehåll

Revision

Dokumenthanteringsplaner finns hos respektive avdelning och hos arkivarien. Du kan även hitta dem i kommunhusets reception och huvudbiblioteket i Vänersborg.